Informare|

Între 6 și 7 februarie 2024 a avut loc ședința Consiliului Bisericesc al Cultului Creștin Penticostal la București.

În deschiderea întâlnirii, preșe-dintele Cultului Penticostal, pastorul Ioan Filip a apreciat modul în care au fost îndeplinite punctele propuse în strategia națională în primul an de activitate a Consiliului Bisericesc actual. Planul de lucrare al CCP pentru actualul mandat este rodul unui efort conjugat al fraților care fac parte din Departamentul de strategie, iar în primul an au fost îndeplinite multe obiective importante, precum:

 • Proiectul Împreună – aducere laolaltă a credincioșilor în practicarea disciplinelor spirituale
 • Organizarea unei întâlniri naționale de rugăciune, în jud. Bistrița Năsăud
 • Achiziționarea, împreună cu Casa de Pensii a unui teren de 13.200 mp2 la Hidișel, Băile Felix
 • Organizarea unei conferințe naționale pentru oamenii de afaceri penticostali
 • Organizarea primei conferințe cu liderii bisericilor de rromi, în vederea stabilirii unei strategii de lucru cu această etnie.
 • Dobândirea, prin donație, a unei mașini noi la sediul Cultului.
 • Elaborarea unui punct de vedere comun privitor la lucrarea profetică și manifestarea ei în biserici (articol publicat în decembrie 2023)
 • Relansarea Editurii Cultului Creștin Penticostal
 • Publicarea la Editura Cultului Penticostal a lecționarului pentru predici (vol. I)
 • Revizuirea „Mărturisirii de credința a CCP”, în colaborare cu ITP (în curs de aprobare la CB)
 • Relansarea revistei Cuvântul Adevărului
 • Alocarea din partea Secretariatului de Stat pentru Culte a unor sume record pentru sprijinul proiectelor de construcții din cadrul bisericilor penticostale
 • Îmbunătățirea comunicării publice (site web, Facebook, YouTube)
 • Rapoartele prezentate de părțile componente ale Cultului Penticostal au fost verificate în prealabil de comisia de cenzori în ceea ce privește contabilitatea și legalitatea activităților.
 • Au prezentat rapoarte financiare Biroul Permanent (pentru activitățile de la sediul central), Institutul Teologic Penticostal, Casa de Pensii și Ajutorare, Agenția Penticostală de Misiune
 • Externă și Alianța pentru Răspândirea Evangheliei Acasă. După prezentarea rapoartelor cenzorilor Consiliul Bisericesc a aprobat descărcarea de gestiune pentru anul 2023 și planurile bugetare pentru anul 2024.
 • În finalul ședinței a fost analizat cazul „Holy Fire” și, având în vedere gravitatea acestui caz, Consiliul Bisericesc a mandatat Comitetul Executiv în integralitatea sa să conducă investigația și
 • să propună măsurile necesare. Consiliul se va reuni din nou în data de 20 martie pentru a lua deciziile finale în acest caz. Comunicatele publice referitoare la măsurile în acest caz au fost publicate pe site-ul cultulpenticostal.ro
 • Totodată au fost stabilite datele unor evenimente importante pentru anul 2024, după cum urmează:
 • Conferința Națională a Păstorilor: 9-11 octombrie
 • Întâlnire de rugăciune: 1-3 august
 • Conferința AREA: 9-11 septembrie

Frații din Consiliul Bisericesc au împărtășit preocuparea ca biserica penticostală din România să rămână unită și să răspundă cu înțelepciune și frică de Domnul la provocările care apar în slujire. În acest sens, Consiliul Bisericesc a făcut o chemare națională la post și rugăciune, în 5-7 martie, pentru situația spirituală și politică din România. Dumnezeu să binecuvânteze România!

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window