Strategie, dezvoltare și formare

Are în veder un plan de lucru pentru următorii 4 ani, îmbunătățirea organigramei de la sediul central și sugestii pentru modificarea Statutului. Coordonarea unei comisii de doctrină pentru comunitate.

Logistică și administrație

organizarea din punct de vedere logistic a conferințelor naționale, a întâlnirilor Consiliului Bisericesc și CEx; relația cu autoritățile pe tema ISU, ANAF, bancar etc.; elaborarea unui răspuns coordonat la situații de criză

Consiliere pastorală

Principala misiune a acestui departament va fi administrarea situațiilor de criză apărute în teritoriu, conform delegației încredințate de către Comitetul Executiv. Procesul de disciplinare și restaurare a păstorilor.

Relația cu bisericiile neafiliate

Prin acest departament se vor căuta soluții pentru integrarea în CCP sau pentru stabilirea unei colaborări dintre CCP și bisericile care nu sunt parte a CCP (biserici din diaspora, biserici de romi sau alte biserici de orientare penticostală din țară).

Educație

Acest departament va urmări dezvoltarea practicii pastorale a studenților la teologie în bisericile locale, pregătirea cadrului pentru inițierea unui an de internship pentru absolvenții de teologie și  integrarea în slujire a absolvenților din promoțiile anterioare.

Misiune și evanghelizare

Dezvoltarea lucrării de misiune internă și externă reprezintă obiectivul acestui departament care s‑a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Activitatea sa este clar definită prin cele două organizații, APME și AREA, mbele prevăzute în Statutul CCP.

Tineret

Prin acest departament se urmărește încurajarea și susținerea lucrării de tineret la nivelul comunităților regionale și al bisericilor locale, precum și organizarea unor conferințe și tabere pentru tineret, cu scopul de a promova ucenicia în rândul tinerilor.

Familii și copii

Misiunea acestui departament este acordarea de asistență spirituală și logistică pentru dezvoltarea lucrării cu copiii, prin diverse instrumente, precum Școala Duminicală, Talantul în Negoț etc. De asemenea, departamentul va elabora strategii și proiecte.

Asistență a bisericilor mici

Departamentul a fost creat pentru a ajuta bisericile mici din cadrul CCP. Departamentul va pregăti resurse pentru a ajuta bisericile, va organiza evenimente pentru păstorii și conducătorii bisericilor mici și va propune soluții pentru evaluarea sănătății bisericii.

Comunicare și digitalizare

Misiunea acestui departament este să dezvolte mijloacele de comunicare publică pentru CCP, atât prin mijloacele clasice, precum și prin cele moderne. Departamentul va oferi soluții pentru actualizarea identității vizuale a CCP și a revistei Cuvântul Adevărului, va monitoriza presa și va coordona site‑urile și aplicațiile online.

Comments are closed.

Close Search Window