Informații utile

Despre

Utile

Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România are un sistem propriu de pensii și asigurări sociale denumit Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal din România, Casă de pensii neintregată în sistemul public de pensii și care funcționează ca persoană juridică distinctă în cadrul cultului cu patrimoniu propriu.

În anul 1921, o familie de ţărani săraci din comuna Păuliş judeţul Arad, şi anume familia Gheorghe şi Persida Bradin, primeşte ştirea că în Statele Unite, există o mişcare religioasă bazată pe reactualizarea doctrinelor creştine cu privire la botezul cu Duhul Sfânt şi vindecări divine.

În acea vreme soţia lui Gheorghe Bradin era bolnavă, iar vindecarea pe cale medicală nu fusese posibilă. Vestea că mai există o posibilitate şi anume vindecarea prin credinţă a venit la timp, aducând cu ea nădejdea în puterea lui Dumnezeu.

În desfăşurarea activităţii sale, Cultul Creştin Penticostal are la bază următoarele principii: principiul garantării dreptului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor religioase la care România este parte, reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Creştin Penticostal.

ITP

Însuflețit de mandatul și făgăduința Domnului Isus Hristos, Institutul Teologic Penticostal din București urmărește ca, prin împuternicirea Duhului Sfânt, să formeze slujitori ai lui Dumnezeu înzestrați cu caracter hristic și pregătire teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos și a extinderii Împărăției lui Dumnezeu.

Potrivit principiului Noului Testament, cu privire la preoţia tuturor credincioşilor, fiecare credincios este chemat să facă o slujbă în funcţie de darul încredinţat lui de Dumnezeu şi recunoscut de biserică. Preoţia tuturor credincioşilor se referă la faptul că fiecare credincios poate sluji în biserică, fie potrivit chemării generale adresată tuturor credincioşilor, fie potrivit chemării speciale adresată anumitor credincioşi.

Viziunea APME este să se ajungă în următorul deceniu la un număr de cel puțin 200 de lucrători transculturali calificați, trimiși cu prioritate la grupuri neevanghelizate. Asistăm Biserica să participe împreună cu Dumnezeu în misiunea Lui: Missio Dei. Implicarea bisericii locale în trimiterea misionarilor

Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a avut încă de la organizarea ei o Mărturisire de Credinţă al cărei temei este Cuvântul lui Dumnezeu. Această Mărturisire de Credinţă stă la baza Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Penticostal — Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Schimbarea la față a revistei trebuie să țină cont de instru­men­tele de comunicare mo­derne și să le utilizeze în mod adecvat. Pentru aceasta veți observa că în fiecare număr le vom oferi cititorilor posibilitatea de a explora suplimentar subiectele parcurse printr‑o trimitere la linkuri externe, texte suplimentare, mesaje audio sau video.”

După revoluţia din 1989, bisericile penticostale şi slujitorii lor au putut să lucreze în deplină libertate. Păstorii nu au mai fost controlaţi de autoritatea de stat. Revistele şi cărţile penticostale nu au mai fost supuse cenzurii comuniste. Poliţia nu i-a mai persecutat pe credincioşi iar percheziţiile prin case au fost oprite. Bisericile penticostale puteau fi acum autorizate numai de conducerea centrală penticostală.

Alegerea organismelor de conducere la Biserica locală și biserica filială, la Comunitatea Regională, Etnică, Teritorială, se face potrivit prevederilor prezentului “Regulament Electoral.”

Fundația AREA (Alianța pentru Răspândirea Evangheliei Acasă) a Cultului Creștin Penticostal din România este înființată cu scopul de a revitaliza și coordona viziunea de plantare de biserici în România. Consiliul Bisericesc a aprobat înființarea acestei Fundații și a desemnat o echipă de 7 păstori din mai multe Comunități Regionale care să demareze inițiative pentru evanghelizare și plantare de biserici.

Close Search Window