Informare|

Printre multele și frumoasele cursuri în cadrul programei de învățământ, există și disciplina „Practică de specialitate”, care are în vedere pregătirea și exersarea practică a ceea ce vizează slujirea efectivă în biserică.

Acest stagiu de practică este coordonat de pastorul unei biserici pe care studentul o alege în sensul acesta. Pentru acest an universitar, stagiul de practică pastorală îl efectuez în cadrul Bisericii Penticostale „Maranata” din orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, sub coordonarea pastorului Liviu Stanciu (secretar CRP Brașov).
Această disciplină didactică are câteva obiective majore în vederea formării pentru activitatea de slujire:

  • cunoașterea și atașarea de membrii comunității locale;
  • diversitatea slujirii și adap-tarea predicării în funcție de subiect, tematică, sărbători sau alte evenimente speciale din viața bisericii (Cina Domnului, botez, înmormântări, etc.);
  • colaborarea cu alți slujitori din biserică;
  • o observare directă din partea pastorului bisericii.

Cea din urmă are un rol aparte. Indicațiile și observațiile ulte-rioare unei slujiri, împărtășirea experiențelor frumoase sau a celor nedorite, și sfaturile provenite din experiența îndelungată devin un material didactic temeinic pentru cei începători. Mentorarea din partea unui pastor nu poate fi decât constructivă, de aceea e și de dorit! Nu toate aspectele slujirii sunt scrise în cărțile din bibliotecă.

În urma multelor discuții cu pastorul, pot să menționez două calități pe care trebuie să le dovedească fiecare slujitor în lucrarea și viața sa. Harul lui Dumnezeu îl poate da doar Cel care Îl deține, adică Dumnezeu; pentru că lucrarea este a Lui, ea se face doar cu resursele ce vin de la El. De aceea dependența de Dumnezeu în cadrul slujirii este fundamentală. Tocmai de aceea doar slujitorul smerit va beneficia de har din partea lui Dumnezeu. Noi nu ne aparținem nouă înșine și nu slujim pentru slava noastră, ci tot ce facem e pentru El și despre El.
Participarea la această activitate a practicii pastorale are loc periodic, conform unei programări stabilite de pastorul coordonator. Bucuria mea este întregită atunci când slujesc alături de alți colegi într-un asemenea cadru.

Dacă ar fi să rezum cât mai concis importanța unei astfel de discipline, cred că ar fi descrisă în două cuvinte: imperios necesar. E foarte bună și importantă pregătirea teoretică, însă ea trebuie împletită cu exersarea practică efectivă. Mă folosesc de acest prilej pentru a-i încuraja pe toți colegii mei să profite de un astfel de timp care se dovedește a fi o reală binecuvântare pentru viața noastră. Totodată, mă adresez celor care conștientizează chemarea Domnului și doresc să slujească Domnului indiferent de forma de slujire, spunând că este benefică o astfel de pregătire pentru o slujire cât mai eficientă. Pentru Domnul merită recurs la orice sacrificiu, și orice sacrificiu făcut pentru Domnul este răsplătit tot de Domnul!
Îmi doresc și mă rog Domnului să binecuvânteze toți slujitorii Lui! (Psalmul 90:16-17)

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window