Cuvântul Adevărului, Informare|

În data de 10 mai 2023, la Institutul Teologic Penticostal din București a avut loc simpozionul științific cu titlul: „Sistematizarea doctrinară a credințelor și practicilor penticostale românești”.
La acest eveniment a fost prezent și pastorul Ioan Filip, președintele Cultului Creștin Penticostal, care a prezentat în fața asistenței viziunea sa asupra bisericii penticostale din România.

Alte teme prezentate la sim­po­zionul ITPB au fost:

  • „Distincția dintre convertire și botezul în Duhul Sfânt, con­form dogmaticii pen­ti­costale”, Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie;
  • „Mărturisirile de credință pen­ti­costale din România”, Lec­tor univ. dr. Ciprian Bă­lă­ban;
  • „Slujirea profetică în bi­sericile penticostale. Fun­da­mente biblice și teolo­gice”, Dr. Traian Florea;
  • „O revizuire a perspectivei penti­costale românești pri­vi­toare la comuniunea bi­se­ricii cu Hristos în experiența euharistică”, Prof. univ. dr. habil. Ciprian Terinte.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window