Informare|

Comunicatul Consiliului Bisericesc cu privire la măsurile luate în cazul „Holy Fire”

Consiliul Bisericesc al Cultului Creștin Penticostal, reunit în ședință de lucru în cursul zilei de 20 martie a.c., face cunoscute următoarele informații:

Comisia de Investigație mandatată să analizeze activitatea Asociației „Holy Fire” precum și a lui Florin Pop, fost președinte al acestei asociații și prezbiter în CCP, și-a încheiat activitatea și a transmis Consiliului Bisericesc un raport amănunțit asupra celor două cazuri care au făcut obiectul analizei sale.

În cursul anchetei, Comisia de Investigație i-a audiat pe membrii, voluntarii și colaboratorii Asociației „Holy Fire”. Totodată au fost audiați cei care au fost implicați în gestionarea primelor sesizări privitoare la faptele imorale săvârșite de Florin Pop, care la acea dată avea doar statutul de diacon.

În urma analizării judicioase a faptelor, Consiliul Bisericesc a luat o serie de măsuri, după cum urmează:

  • Consiliul Bisericesc aprobă deciziile CRP Cluj de revocare din slujba de prezbiter a lui Florin Pop, respectiv de excludere a sa din CCP. De asemenea, solicită conducerii bisericii în care acesta a fost membru să facă eforturi pentru recuperarea sa în vederea mântuirii și pentru protejarea spirituală a familiei sale.
  • În dreptul pastorului Costel Gavrilaș a fost luată măsura suspendării din slujbă, pentru că, deși avea cunoștință de acuzații grave împotriva ginerelui său, nu a făcut eforturi de a verifica dacă acesta avea un mod de viață păcătos. Dimpotrivă, pastorul Costel Gavrilaș a făcut eforturi pentru a-l apăra pe ginerele său de cei care au pus întrebări cu privire la moralitatea lui, ba chiar a forțat ordinarea acestuia. De asemenea, a manifestat o atitudine ostilă față de anumite structuri ale CCP, denigrându-le cu scopul de a promova lucrări și organizații paralele.
  • Consiliul Bisericesc dezaprobă modul de lucru defectuos al fraților din Conducerea Comunității Regionale Cluj din anul 2017. Deși nu a existat vreo intenție de a acoperi acele fapte, gestionarea cazului „Florin Pop” de către o singură persoană a fost o greșeală instituțională majoră. În consecință, Conducerea CRP Cluj a fost ușor manipulată de Florin Pop și de socrul său, ajungând să creadă că plângerea era lipsită de temei. Reținem totuși că președintele CRP Cluj i-a retras lui Florin Pop legitimația de slujitor, pe care i-a redat-o doar când și-a încheiat mandatul.
  • În lipsa unei consemnări la dosarul lui Florin Pop a măsurilor luate împotriva sa, Comunitatea Regională Cluj nu a avut instrumente prin care să împiedice ordinarea lui Florin Pop în slujba de prezbiter. Pastorul județean l-a pus să declare înaintea lui Dumnezeu dacă se face vinovat de fapte imorale, ceea ce candidatul a negat cu fermitate. La scurt timp după ordinare au început să iasă la iveală noi dovezi privind conduita reprobabilă a președintelui Asociației „Holy Fire”.
  • În urma investigației a reieșit că membrii bordului Asociației „Holy Fire” nu au avut cunoștință de faptele imorale ale lui Florin Pop înainte de ordinarea lui ca prezbiter și nu se fac vinovați de tăinuire sau complicitate.
  • Consiliul Bisericesc salută faptul că membrii bordului Asociației „Holy Fire” s-au sesizat și au cercetat faptele de imoralitate ale lui Florin Pop, demascându-le și osândindu-le. În același timp, având în vedere faptul că unii membri ai Asociației „Holy Fire” sunt slujitori ordinați în cadrul CCP, considerăm că aveau datoria de a informa de îndată conducerea CCP cu privire la ancheta internă.
  • Consiliul Bisericesc le cere slujitorilor ordinați în cadrul CCP din bordul Asociației „Holy Fire” să pună la dispoziția comisiei de cenzori a CCP documentele contabile în termen de maximum 30 de zile, pentru realizarea unui audit financiar. De asemenea, CB cere bordului Asociației să dea socoteală de modul în care sunt distribuite activele și pasivele rămase în urma închiderii Asociației, respectând scopul donațiilor primite.

Pentru a preveni pe viitor apariția acestor manifestări maligne în interiorul bisericilor și organizațiilor asociate Cultului, Consiliul Bisericesc a mandatat Departamentul de Strategie, Dezvoltare și Formare să elaboreze un Cod Etic al Slujitorului, însoțit de un Ghid de Bune Practici care să fie dezbătut în cadrul unei Conferințe Pastorale Naționale. Avem convingerea că însușirea unor principii etice solide ar fi prevenit gravul conflict de interese în care s-au aflat Florin Pop, președintele Asociației „Holy Fire”, și rudele sale, care erau parte din aceeași structură de conducere.

Le recomandăm slujitorilor care fac parte din organismele de conducere ale unor organizații parabisericești să nu accepte să dețină aceste funcții doar în mod onorific, ci să fie vigilenți cu privire la metodele de lucru și la transparența financiară a membrilor echipei executive.

În final, amintindu-ne de cuvintele Domnului Isus – „Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea Sa!” – îi încurajăm pe toți credincioșii și slujitorii să vegheze mereu la puritatea morală și doctrinară a bisericii.

Consiliul Bisericesc al Cultului Creștin Penticostal

2 Replies to “Rezoluțiile Consiliului Bisericesc al CCP cu privire la Asociația „Holy Fire””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window