Activitate publica|

Alocuțiunea președinteului Cultului Creștin Penticostal, Ioan Filip, la întâlnirea reprezentanților cultelor religioase din România cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, președintele Senatului Nicolae Ciucă, vicepremierul Marian Neacșu, Secretarul de Stat pentru Culte, Ciprian Olinici, din data de 2 octombrie 2023 de la Palatul Victoria:

„Stimate Domnule Prim Ministru, Ion-Marcel Ciolacu,

Stimate Domnule Președinte al Senatului, Nicolae-Ionel Ciucă,

Stimate Domnule Viceprim Ministru Marian Neacșu

Stimate Domnule Secretar de stat pentru Culte, Ciprian Olinici ,

Stimați slujitori și reprezentanți ai cultelor,

În numele comunității creștine penticostale din România și diaspora, doresc să vă mulțumesc pentru fiecare oportunitate pe care o folosiți pentru a promova și apăra principiile și valorile sociale și morale înrădăcinate istoricește în cultura poporului român.

În mod special, salut organizarea sub coordonarea Secretariatului de Stat pentru Culte a Comisiei de Dialog dintre Stat și Culte, comisie care, în accepțiunea mea, reprezintă un cadru operaționalizat ce reconfirmă și facilitează cultelor religioase exercitarea rolului lor spiritual, educațional, cultural și de parteneriat social, precum și a statutului lor de factori ai păcii sociale, astfel cum aceste atribute sunt recunoscute în mod expres prin legea cultelor.

Doresc să vă transmit de altfel aprecierile noastre pentru faptul că, în fața diverselor provocări politice, guvernamentale și sociale, atât la nivel intern, cât și la nivel internațional, v-ați asumat cu demnitate și responsabilitate stindardul valoric al acestei culturi formate din elemente creștine.

În acest sens, îmi exprim deplina recunoștință pentru sensibilitatea pe care ați manifestat-o față de etosul creștin-românesc în raport de cauza Buhuceanu și alții împotriva României, în sensul contestării acestei hotărâri emise de CEDO.

Chiar dacă soluția Curții nu a fost cea urmărită, poziția politică prin care dumneavoastră ați onorat solicitările scrise venite din partea celor 4 culte creștine, printre care și a Cultului Creștin Penticostal – transmisă atât în mod direct, în nume propriu, cât și indirect, prin implicarea de specialitate efectuată în acest caz de O.C.D.L. – ne încurajează și, în mod cert, validează valoric rolul cultelor în viața societății.

De altfel, nu dorim să uităm faptul că, în provocările generate de contextul noilor legi ale educației, domniile voastre au avut dorința, dar și viziunea ca împreună cu noi, cultele religioase din România, să identifice cele mai potrivite și necesare măsuri pentru asigurarea unui sistem de educație sănătos din punct de vedere ideologic și cultural.

Înțelegem faptul că, pe lângă toate acestea, proiectele care se află sub responsabilitatea dumneavoastră sunt multiple, variate și complexe, de aceea doresc să vă asigurăm atât de sprijinul spiritual pe care comunitatea penticostală îl oferă în mod nemijlocit, cât și de implicarea tehnică-profesională în proiecte punctuale prin intermediul specialiștilor cu care Cultul Penticostal colaborează în scop civic (așa cum este, spre exemplu, O.C.D.L., care în multiple proiecte la nivel legislativ și administrativ reprezintă inclusiv poziția comunității penticostale).

În final, vă mulțumesc că împreună cu dumneavoastră putem colabora, lupta, crede și privi spre un viitor în care:

– Credința creștină este pe mai departe rostită și proclamată fără cenzură;

– Familia, ca instituție fundamentală și indispensabilă unei societăți sănătoase și de perspectivă, rămâne protejată de atentatele ideologice ce urmăresc în mod direct/indirect alterarea ei;

– Viața este încurajată și apărată în mod activ și efectiv;

– Educația viitoarelor generații este asigurată în acord cu sistemul valorilor sociale și morale specifice unei civilizații creștin-democrate;

– Libertatea religioasă și libertatea de exprimare rămân valori fundamentale recunoscute în mod obiectiv și imparțial.

Vă mulțumesc!

Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window