Departamentul de Tineret

Responsabil - Victor Cîmpean

IMG_9820

.

O mișcare a lui Dumnezeu între tineri, ancorată în biserica locală, care transformă societatea.

Prin acest departament se urmărește încurajarea și susținerea lucrării de tineret la nivelul comunităților regionale și al bisericilor locale, precum și organizarea unor conferințe și tabere pentru tineret, cu scopul de a promova ucenicia în rândul tinerilor.

.

MISIUNE

Călăuziți de Duhul Sfânt, echipăm lideri de tineret pentru bisericile locale, pentru a-i conduce pe tineri la maturitate spirituală și la o slujire adaptată nevoilor contemporane. În fiecare biserică locală să existe o lucrare de tineret sănătoasă, dinamică și cu impact în comunitate.

STRATEGIE

Echipa Naţională de Tineret urmăreşte împlinirea misiunii sale în următoarele moduri:

Asistarea Comunităților Regionale/Teritoriale/Etnice în vederea formării unei echipe de lucrare cu tinerii la nivelul fiecărei comunități.

Asistarea Comunităţilor Regionale/Teritoriale/Etnice în vederea identificării liderilor/potenţialilor lideri de tineret la nivelul fiecărei biserici locale, în vederea echipării şi susţinerii lor pentru dezvoltarea lucrării de tineret.

Dezvoltarea relaţiei liderilor de tineret cu conducerea bisericii locale, respectiv cu conducerea Comunităţii Regionale/Teritoriale/Etnice. Asistarea liderilor de tineret în implementarea procesului de ucenicie la nivelul lucrării de tineret din biserica locală.

Conectarea liderilor de tineret la resurse, organizaţii şi programe de echipare oferite şi recomandate de Departamentul de Tineret al CCP, Departamentul de Învățământ al CCP sau Comunitatea Regională/Teritorială/Etnică.

ACŢIVITĂȚI ȘI TERMENE

Echipa Naţională a Departamentului de Tineret a decis următorul plan de acţiuni și termene: Departamentul de Tineret al CCP va informa în scris Comunităţile Regionale/Teritoriale/Etnice de necesitatea formării echipelor de lideri de tineret, la nivelul fiecărei comunităţi

Termen: 31 decembrie 2023 (informare și formare)

Organizarea Conferinței anuale pentru instruirea liderilor de tineret

Prima conferință fiind în data de primăvara anului 2024 Responsabili pentru temă și materialele conferinței – echipa de creație.

Organizarea Conferinței naționale de tineret din România în vara anului 2024

Crearea unei curricule pentru echiparea liderilor de tineret la nivel național

Responsabili – echipa de creație în consultare cu echipa națională

Mobilizarea Comunităților Regionale/Teritoriale/Etnice la implementarea filosofiei de lucrare – coordonatorul Echipei Naționale împreună cu Echipa Națională, vor avea întrevederi periodice (pe ZOOM sau în persoană) cu coordonatorii de tineret ai fiecărei Comunități Regionale/Teritoriale/Etnice.

Întâlniri de planificare, lucru la viziune și evaluare în direcția filozofiei de lucrare, împreună cu Echipa Națională, ori de câte ori este nevoie.

Întâlnire de lucru pentru implementarea și dezvoltarea filosofiei de lucrare a Departamentului de tineret al CCP, cu Echipa Națională – anual.

Close Search Window