Departamentul pentru relația cu bisericile neafiliate CCP

Responsabil - Vasile Bojor

IMG_9799

.

Prin acest departament se vor căuta soluții pentru integrarea în CCP sau pentru stabilirea unei colaborări dintre CCP și bisericile care nu sunt parte a CCP (biserici din diaspora, biserici de romi sau alte biserici de orientare penticostală din țară). Departamentul va contura criteriile care vor sta la baza acestei colaborări și va pregăti încheierea unor protocoale de lucru între CCP și organizațiile penticostale neafiliate.

Integrarea în CCP a bisericilor independente care își însușesc Mărturisirea de credință a CCP și cooperarea cu organizațiile de factură penticostală care au doctrine, valori, principii și practici ecleziale asemănătoare cu ale CCP.

.

1. Elaborarea unor modele de protocoale pentru integrare și/sau de colaborare de la care să se pornească în discuțiile cu părțile interesate în integrare sau cooperare.

2. Organizarea de întâlniri cu liderii bisericilor/organizațiilor independente sau neafiliate pentru a le prezenta oferta de colaborare a CCP.

3. Colaborarea cu Comunitățile Regionale, Teritoriale și Etnice ale CCP pentru identificarea bisericilor interesate de integrare/colaborare și armonizarea poziției tuturor părților atunci când se pornește procesul de integrare/colaborare.

4. Redactarea documentelor necesare integrarii/colaborării în CCP și prezentarea acestora spre aprobare Comitetului Executiv, respectiv Consiliului Bisericesc al CCP.

Close Search Window