Departamentul de Educație

Responsabil - Simion Bumbar

IMG_9816

.

Acest departament va urmări dezvoltarea practicii pastorale a studenților la teologie în bisericile locale, pregătirea cadrului pentru inițierea unui an de internship pentru absolvenții de teologie și întocmirea unui proiect pentru integrarea în slujire a absolvenților din promoțiile anterioare. Desigur, departamentul va oferi asistență, ca și până acum, tuturor unităților educative care funcționează în cadrul CCP, atât cele acreditate, cât și cele din cadrul comunităților.

Realizarea obiectivului marii trimiteri a Domnului Isus, aceea de a face ucenici și a-i învăța să păzească tot ce ne-a spus El (Matei 28:18-20), prin împuternicirea Duhului Sfânt, contribuind la formarea caracterului pe baza valorilor creștine, formarea și echiparea slujitorilor Lui Dumnezeu, înzestrați cu o pregătire teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos și a extinderii Împărăției lui Dumnezeu.

.

Obiective strategice și proiecte pentru Învățământul Universitar

Componenta strategică 1: Formarea de slujitori ecleziastici, cadre didactice, misionari, consilieri spirituali, asistenți sociali și alți slujitori creștini, bine pregătiți din punct de vedere teoretic și practic.

Obiective strategice 1:

• Integrarea studenților în viața bisericilor penticostale din zona Bucureștiului, pe perioada școlarității;

• Facilitarea unei relații armonioase între studenții ITPB și bisericile de proveniență;

• Integrarea absolvenților ITPB în slujire prin angajarea lor de către bisericile CCP.

Componenta strategică 2: Oferirea de educație teologică.

Obiective strategice 2:

• Programe universitare la nivel de licență, masterat și doctorat, respectiv prin cursuri de formare continuă;

• Înființarea școlii doctorale „John F. Tipei”;

• Înființarea programului de licență cu specializarea teologie penticostală didactică;

• Organizarea de cursuri de formare continuă.

Componenta strategică 3: Producerea, publicarea și diseminarea de materiale teologice pentru edificarea spirituală a credincioșilor și pentru promovarea valorilor creștine în mijlocul societății.

Obiective strategice 3:

• Centrul de cercetare „Trandafir Sandru”;

• Editura ”Pleroma”;

• Materiale media.

Componenta strategică 4: Dezvoltarea și afirmarea identității creștine penticostale românești în plan național și international.

Obiective strategice 4:

• Încheierea de parteneriate cu alte instituții și școli penticostale;

• Organizarea de conferințe, simpozioane și alte evenimente publice;

• Cultivarea relațiilor cu instituțiile publice și societatea civilă.

Obiectivele strategice și obiectivele specifice pentru Învățământul Preuniversitar

Componenta strategică 1: Promovarea și dezvoltarea dimensiunii spirituale a școlii.

Obiective strategice 1:

• Ancorarea tuturor activităților la doctrina Cultului Creștin Penticostal;

• Cultivarea unei atmosfere spirituale în cadrul colectivelor de cadre didactice;

• Integrarea Bibliei în toate disciplinele de învățământ studiate;

• Consilierea părinților elevilor identificați cu probleme disciplinare sau cu cerințe educaționale speciale.

Componenta strategică 2: Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate.

Obiective strategice 2:

• Participarea profesorilor la activități ale bisericilor penticostale, simpozioane, conferințe;

• Baza unei formări inițiale pentru pregătirea academică ulterioară, prin încadrarea cu personal didactic calificat atât în scolile penticostale cât și la disciplina religie penticostală în școala publică;

• Participarea profesorilor la cursuri de formare continuă, atât cele oferite de CCD, cât și cele ale diferiților furnizori de educație.

Componenta strategică 3: Oferirea pentru elevi și profesori, de programe școlare, manuale, diverse publicații, anexe curriculare și materiale didactice.

Obiective strategice 3:

• Elaborarea de programe școlare și manuale de Religie – Cultul Penticostal, conform cu noile cerințe curriculare,

• Folosirea eficientă a tuturor resurselor în procesul de predare și dezvoltarea de mijloace moderne de învățământ (manuale digitale, platforma e-learning, table inteligente, etc.),

• Contribuția la elaborarea legislației subsecvente Legii învățământului preuniversitar, nr. 198/2023,

• Abonarea școlilor și a cadrelor didactice la revista Cuvântul Adevărului;

Componenta strategică 4: Dezvoltarea parteneriatului școală-familie-biserică

Obiective strategice 4:

• Încheierea de contracte educaționale a școlii cu părinții elevilor;

• Încheierea de parteneriate cu biserici, alte instituții și școli penticostale;

• Organizarea anuală a Conferinței Educatorilor Penticostali, cu participarea profesorilor de la liceele teologice penticostale, a celor de religie și a profesorilor penticostali din școlile publice;

• Realizarea unei oferte educaționale atractive, care să răspundă nevoilor de formare;

• Promovarea imaginii școlilor penticostale în biserici și comunitate, revista cultului și prin realizarea sit-ului școlii.

Obiectivele strategice și obiectivele specifice pentru Școlile Biblice și Seminariile Teologice Penticostale

Strategie: Reevaluarea bazei de date a Școlilor Biblice și Seminariilor Teologice Penticostale, completarea ei și analiza pertinentă spre a avea un fundament solid în aplicare unei strategii de dezvoltare

Componenta strategică 1: Continuarea eficientă a activității.

Lucrarea a pornit prin călăuzire divină, împlinind nevoia de echipare pentru slujire. În fața nevoilor, frații au pus împreună belșugul unora de cunoștințe cu nevoia altora, sub formă pedagogică, în seminarii la nivel de comunitate, județ, biserică.

Componenta strategică 2: Consolidarea școlilor și seminariilor existente.

Obiective strategice 2:

• Evaluarea actualizată a situației seminariilor biblice, realizarea de întâlniri cu liderii acestor seminarii;

• Unitate în modul de abordare, structura organizatorică, curriculum, nivelul de pregătire, disponibilitatea seminariștilor, materii și module de predare prin analiză pertinentă a ceea ce avem la ora actuală.

Componenta strategică 3: Creștere. Tot ce e creat de Dumnezeu cu viață, crește, se maturizează, rodește. Și în această lucrare ne dorim rodnicie.

• Creșterea prin: identificarea zonelor carente asupra cărora să ne aplecăm spre rezolvare;

• Întărirea și multiplicarea în zonele în care funcționează seminarii și școli biblice.

Close Search Window